Mine Sider kan du selv administrere din konto:

Ønsker du å komme i kontakt med oss kan du bruke skjemaet under eller benytte deg av følgende epost: support@iklipp.no

Du kan også ringe oss på telefon 469 69 047